Địa chỉ tải thư viện miễn phí

Thông thường với những người mới tìm hiểu và học diễn họa kiến trúc bằng phần mềm 3dsmax thì rất khó để một sớm một chiều để biết được các nguồn tài nguyên miễn phí vô hạn từ internet, việc nắm được các địa chỉ download này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong công việc của các bạn, cùng Nguyen Rendering điểm qua các trang tải thư viện tài nguyên phục vụ cho các bạn sử dụng 3dsmax để diễn họa dưới đây:

  1. 3DSKY

Yêu cầu đăng nhập:

Truy cập link quảng cáo trung gian trước khi tải: Không

Giới hạn tải / ngày: 3 lượt tải

Loại hình tài nguyên chính: Model, Texture

Lưu ý: Với model gắn thẻ Pro bạn sẽ không tải được.

2. 3DSKYMODEL

Yêu cầu đăng nhập: Không

Truy cập link quảng cáo trung gian trước khi tải:

Giới hạn tải / ngày: Không giới hạn

Loại hình tài nguyên chính: Model, Texture, Scene

Lưu ý: Với model gắn thẻ Pro bạn sẽ không tải được.

3. 3DZIP

Yêu cầu đăng nhập: Không

Truy cập link quảng cáo trung gian trước khi tải:

Giới hạn tải / ngày: Không giới hạn

Loại hình tài nguyên chính: Model, Texture, Scene

4. THƯ VIỆN ĐỒ HỌA ĐI TÌM

Yêu cầu đăng nhập: Không

Truy cập link quảng cáo trung gian trước khi tải:

Giới hạn tải / ngày: Không giới hạn

Loại hình tài nguyên chính: Model, Texture, Scene

Lưu ý: Hầu hết các link tải đều được upload bằng Fshare chính vì vậy để tăng tốc độ tải thì bạn nên đăng ký tài khoản Pro Fshare trước.

5. TEXTURES

Yêu cầu đăng nhập: Không

Truy cập link quảng cáo trung gian trước khi tải: Không

Giới hạn tải / ngày:

Loại hình tài nguyên chính: Texture

Lưu ý: Chỉ tải được các texture ở độ phân giải trung bình thấp.

6. HAVENTEXTURE

Yêu cầu đăng nhập: Không

Truy cập link quảng cáo trung gian trước khi tải: Không

Giới hạn tải / ngày: Không

Loại hình tài nguyên chính: Texture

Lưu ý: Không

Powered by BetterDocs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NGUYENRENDERING