Hướng dẫn cách đặt Camera

Đặt camera là một công đoạn chọn khung hình cố định để render, ngoài ra các hiệu ứng của camera sẽ giúp cho người dùng có được những bức hình với những biến đổi đặc biệt mà các góc nhìn mặc định ở viewport không thể làm được. Cùng xem hướng dẫn bên dưới:

Powered by BetterDocs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NGUYENRENDERING