Hướng dẫn sử dụng Collect Asset

Collect Asset là một scipt có khả năng:

  • Gom texture khi lưu file
  • Tìm lại texture bị thất lạc khi mở file hoặc merge model
  • Lưu riêng từng đối tượng có kèm theo texture.

Tải Script tại đây:

Video hướng dẫn:

Powered by BetterDocs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NGUYENRENDERING