HỌC ONLINE DIỄN HỌA KIẾN TRÚC

Học viên nghe giảng, trò chuyện và xem trực tiếp màn hình làm việc của giảng viên thông qua skype.  Trong buổi học, giảng viên dễ dàng hỗ trợ sửa bài cho học viên thông qua teamviewer. Ba tháng khai giảng 1 lớp.

KHÓA 3D TOTAL

Thời khóa biểu: 19h00-21H00  Thứ 2,4,6

Lịch khai giảng: Tháng 10/5/2021

KHÓA CORONA RENDER

Thời khóa biểu: 19h00-21H00  Thứ 2,4,6

Lịch khai giảng dự kiến: Đang cập nhật

NGUYENRENDERING