fbpx

KHÓA 3D TOTAL

CHƯƠNG TRÌNH : 3DSMAX DỰNG HÌNH, CORONA RENDER, HẬU KỲ 

Chương trình: Cơ bản đến nâng cao.

Đối tượng học viên: 

– Người vừa mới bắt đầu học 3D, muốn học từ cơ bản đến nâng cao toàn bộ kiến thức về dựng hình và render trong vòng 1 khóa.

– Người đã học qua, nhưng bị quên hoặc kiến thức không có hệ thống.

KHÓA CORONA RENDER

CHƯƠNG TRÌNH : CORONA RENDER, HẬU KỲ 

Chương trình: Cơ bản đến nâng cao.

Đối tượng học viên:

– Biết sử dụng 3dsmax.

(Học viên đã học khóa 3D Total của Nguyen Rendering thì ko cần học thêm khóa này)

KHÓA VRAY RENDER

CHƯƠNG TRÌNH : VRAY RENDER, HẬU KỲ

Chương trình: Cơ bản đến nâng cao.

Đối tượng học viên:

– Biết sử dụng 3dsmax.