KHÓA HỌC GẦN NHẤT SẮP KHAI GIẢNG

3D TOTAL

0
Ngày
0
Tháng
2000
Năm

3D TOTAL

3D DỰNG HÌNH + CORONA RENDER + XỬ LÝ HẬU KỲ

Chương trình: Cơ bản đến nâng cao.

Đối tượng học viên: 

– Người vừa mới bắt đầu học 3D, muốn học từ cơ bản đến nâng cao toàn bộ kiến thức về dựng hình và render trong vòng 1 khóa.

– Người đã học qua, nhưng bị quên hoặc kiến thức không có hệ thống.

CORONA TOTAL

CORONA RENDER + XỬ LÝ HẬU KỲ

Chương trình: Cơ bản đến nâng cao.

Đối tượng học viên:

– Biết sử dụng 3dsmax.

(Học viên đã học khóa 3D Total của Nguyen Rendering thì ko cần học thêm khóa này)

VRAY TOTAL

VRAY RENDER + XỬ LÝ HẬU KỲ

Chương trình: Cơ bản đến nâng cao.

Đối tượng học viên:

– Biết sử dụng 3dsmax.

(Học viên đã học khóa 3D Total của Nguyen Rendering thì ko cần học thêm khóa này)