KHÓA HỌC GẦN NHẤT SẮP KHAI GIẢNG

CORONA TOTAL

10
Ngày
0
Tháng
2000
Năm

CORONA TOTAL

CORONA RENDER + XỬ LÝ HẬU KỲ

Chương trình: Cơ bản đến nâng cao.

Đối tượng học viên:

– Biết sử dụng 3dsmax.

(Học viên đã học khóa 3D Total của Nguyen Rendering thì ko cần học thêm khóa này)

VRAY TOTAL

VRAY RENDER + XỬ LÝ HẬU KỲ

Chương trình: Cơ bản đến nâng cao.

Đối tượng học viên:

– Biết sử dụng 3dsmax.

(Học viên đã học khóa 3D Total của Nguyen Rendering thì ko cần học thêm khóa này)