fbpx

TUTORIALS

Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

KIẾN THỨC TỔNG HỢP DÀNH CHO 3DSMAX

Chia sẻ các kiến thức và thủ thuật 3dsmax.
TopicsLast post
Tìm hiểu về UVW Map và tính năng Use Real-World ScaleBy nguyenrendering0 Answers · 19 ViewsLast post: 2 months ago · nguyenrendering
2 months ago
nguyenrendering
Hướng dẫn lưu file kèm theo mapBy nguyenrendering0 Answers · 12 ViewsLast post: 2 months ago · nguyenrendering
2 months ago
nguyenrendering
Phím tắt thường dùng trong 3dsmaxBy nguyenrendering0 Answers · 22 ViewsLast post: 2 months ago · nguyenrendering
2 months ago
nguyenrendering