fbpx

TUTORIALS

Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG 3DSMAX

Chia sẻ các lỗi mà người dùng thường gặp trong quá trình sử dụng 3dsmax.
TopicsLast post
Tắt tính năng Real-World Map SizeBy nguyenrendering0 Answers · 19 ViewsLast post: 2 months ago · nguyenrendering
2 months ago
nguyenrendering
3dsmax render không đúng view đang chọn.By nguyenrendering0 Answers · 12 ViewsLast post: 2 months ago · nguyenrendering
2 months ago
nguyenrendering
Lỗi bug file và mở file chậm do virus.By nguyenrendering0 Answers · 16 ViewsLast post: 2 months ago · nguyenrendering
2 months ago
nguyenrendering
Lỗi không mở được file max.By nguyenrendering0 Answers · 14 ViewsLast post: 2 months ago · nguyenrendering
2 months ago
nguyenrendering
Bị đen không thấy rõ một số mặt của vùng nhìn.By nguyenrendering0 Answers · 16 ViewsLast post: 2 months ago · nguyenrendering
2 months ago
nguyenrendering
Lỗi hiển thị trắng màn hình khi mở 3dsmaxBy nguyenrendering0 Answers · 17 ViewsLast post: 2 months ago · nguyenrendering
2 months ago
nguyenrendering
Bị mất trục tọa độ Axis X Y Z trong 3dsmaxBy nguyenrendering0 Answers · 20 ViewsLast post: 2 months ago · nguyenrendering
2 months ago
nguyenrendering