TUTORIALS

Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

KIẾN THỨC TỔNG HỢP DÀNH CHO CORONA RENDERER

Chia sẻ các kiến thức và thủ thuật Corona Renderer.
TopicsLast post
Làm thế nào để render đẹp hơn và trông thật hơn.By nguyenrendering0 Answers · 8 ViewsLast post: 7 days ago · nguyenrendering
7 days ago
nguyenrendering
Hướng dẫn chuyên sâu vật liệu CoronaLayeredMtlBy nguyenrendering0 Answers · 9 ViewsLast post: 7 days ago · nguyenrendering
7 days ago
nguyenrendering
Hướng dẫn làm vật liệu kính không bị khúc xạ quá mạnh.By nguyenrendering0 Answers · 7 ViewsLast post: 7 days ago · nguyenrendering
7 days ago
nguyenrendering
Hướng dẫn thiết lập "render trắng" để test ánh sáng.By nguyenrendering0 Answers · 8 ViewsLast post: 1 week ago · nguyenrendering
1 week ago
nguyenrendering