fbpx

TUTORIALS

Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

Len Correction

Ứng dụng: Đây là một tính năng được Photoshop sinh ra để khử hiệu ứng quang sai hay Len cho ảnh chụp. Tuy nhiên với dân diễn họa thì lại làm điều ngược lại để ảnh render trông thực hơn đó là tạo quang sai giả hiệu ứng lỗi sinh ra từ ảnh chụp của máy ảnh ở thế giới thực.

Vị trí: Filter / Len Correction

Cách dùng: Xem video hướng dẫn từ phút: 07:35

https://www.youtube.com/watch?v=WM_UMsCNQVI

(Đang cập nhật)