fbpx

TUTORIALS

Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

Mục Exposure trong Corona bị khóa không chỉnh được.

LỖI:

Tùy chọn Exposure trong cửa sổ render của Corona bị khóa (ẩn)  không điều chỉnh được.

CÁCH KHẮC PHỤC:

B1: Nhấn phím 8 mở bảng Environment and Effects.

B2: Tại mục Exposure Control >> Sổ xuống và chọn tùy chọn <no exposure control>

Xong ! bạn có thể render và điều chỉnh tùy chọn Exposure rồi đấy.

Chúc bạn thành công 😀