fbpx

TUTORIALS

Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

Tắt tính năng Real-World Map Size

Tính năng Real-World size được đưa vào 3dsmax để giúp điều chỉnh độ co dãn của map theo kích thước thực.

Tuy vậy một số bạn không quen dùng thì cảm thấy rắc rối và không thoải mái. Nếu bạn muốn tắt vĩnh viễn tính năng này thì có thể làm theo hướng dẫn bên dưới.

B1. Mở bảng Preferences ( Menu / Customize / Preferences )

B2. Tại tab General hủy tích mục Real-Morld Map Size là xong.