NGUYEN RENDERING

” Bằng phương pháp truyền đạt được đúc kết qua nhiều năm giảng dạy, Nguyen Rendering tin rằng những kiến thức mà mình mang lại cho học viên thông qua khóa học sẽ hội tụ đầy đủ các yêu tố tinh gọn, đúng trọng tâm, dễ hiểu đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực tế trong công việc đồng thời tạo nền tảng tư duy vững chắc để học viên có thể tiếp tục phát triển về sau…”

GIẢI THƯỞNG & TẠP CHÍ

● Featured in Architecture Visualization On Behance

Evermotion Editors’ Choice Award

● TOP Work Best Of Year 2015 on CG Vertex

● Artist Choice interview on 3Dartistshub.com 2015

● Works published on home-designing.com


CÁC KHÓA HỌC

● 3D TOTAL CLASS online

Chương trình học:

3Ds Max dựng hình tổng hợp.

Corona Render cơ bản đến chuyên sâu.

Photoshop hậu kỳ chuyên sâu.

● CORONA RENDER CLASS online

Chương trình học:

Corona Render cơ bản đến chuyên sâu.

Photoshop hậu kỳ chuyên sâu.


Visit Nguyen Rendering on Behance, FACEBOOK